Framtid Mjölk

Välkommen

till

AGROSOLUTION

Framtid mjölk

Framtid mjölk är en satsning för dig som vill utveckla ditt företag för att bygga nytt och för att möta framtidens krav. Vi arbetar för att ge dig ett beslutsunderlag att genomföra de åtgärder som krävs för att klara den framtid som väntar mjölkföretaget. Famtid mjölk genomförs med stöd från landsbygdsprogrammet.

EU logo

Hur går rådgivningen till?


Möte 1 Vi startar upp med ett samtal om framtiden.


En affärsrådgivare besöker gården och gör en analys av nuläget tillsammans med er lantbrukaren. Vi tar ett första steg mot att en handlingsplan för att utveckla företaget och sätta upp en plan för prioriterade arbetsområden. Ett antal ”hemuppgifter” för gården och rådgivaren tas fram.


Möte 2 Samtal om framtiden.


Tillsamman med lantbrukaren utvecklar vi en handlingsplan för utvecklingen av företaget de närmaste 2 åren, sätter mål för företaget och bestämmer vilka områden som skall prioriteras och vilka ytterligare kompetenser som skall engageras. Rådgivargruppen skall innehålla kompetenser för Affärsutveckling, Ekonomi o Produktion. Rådgivare med annan inriktning kan också vara aktuella beroende på företagets behov.


Möte 3 Handlingsplanen fastställs.


Ledningen för mjölkföretaget och de rådgivare som skall engageras samlas för att fastställa målen och handlingsplanen vid ett gemensamt möte.


Möte 4-­6 Arbetsmöte.

Lantbruks företagaren och rådgivargruppen samlas sedan 3 gånger under det kommande året för att följa upp beslutade åtgärder och att ta beslut om nya åtgärder.


Mellan möte 3 och 6 arbetar företaget enskilt med den/de rådgivarna och de frågor som behöver prioriteras.


Totalt omfattar rådgivningen 150 rådgivningstimmar och är indelat i etapper. Mjölkföretaget betalar själva c:a 31 000 kr per år ink resekostnader.


Villkor för att ta del av subventionerade rådgivningen i Framtid Mjölk.


  • Mjölkföretag som har för avsikt att fortsätt producera mjölk och öka sin konkurrenskraft.


  • Rådgivarna skall vara nya för företaget. Har företaget nu någon rådgivare som man vill fortsätta arbeta med går det bra men får då betalas av företaget.


  • Företaget skall vara lokaliserat i Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland eller Värmlands län.Utförare: Agrosolution AB .

Kontaktperson: Gunnar A Johansson 

gunnar.a@agrosolution.se

036-390030, 0702-491678.


Agrosulotion sverige AB

info@agrosolution.se