Om oss

Välkommen

till

AGROSOLUTION

Vi arbetar med lantbruksekonomi och företagsledningsfrågor. Vi som jobbar i Agrosolution har lång erfarenhet av att arbeta med företagsledning i lantbruksföretag. 

Vi är ett nätverkav rådgivare som finns över hela landet.


Agrosolution arbetar för dig som vill utveckla ditt företag för att möta framtidens krav. Vi ge dig ett beslutsunderlag att genomföra de åtgärder som krävs för att klara den framtid som väntar jord- och skogsbruksföretaget.


Växande mjölkföretag är våra vanligaste kunder men vi jobbar även med skogs- nött-kyckling- och trädgårdföretag.

Agrosulotion sverige AB

info@agrosolution.se