Framtidmjölk är en satsning för dig som vill utveckla ditt företag för att bygga nytt för att möta framtidens krav. Vi arbetar för att ge dig ett beslutsunderlag att genomföra de åtgärder som krävs för att klara den framtid som väntar mjölkföretaget. Framtidmjölk genomförs med stöd från landsbygdsprogrammet.
EU-loga för jordbruksfonden
Syftet med Framtidmjölk-Bygg är att lantbruksföretagarna skall få kvalificerat stöd i att, planera och genomföra investeringar i djurstallar.
Ladugård
Rådgivningsinsatsen har två steg:
  1. Förstudie och projekt/planeringssarbete (OBR1)
  2. Konsult stöd i genomförande av byggnationen (OBR2)
I planering och förstudien (OBR1) inför en byggnation kan du som lantbrukare få en subvention av konsulttimmar upp till en total kostnad på 100 000kr. Samma sak gäller för genomförande fasen (OBR2) att kostnadsunderlaget kan uppgå till 100 000kr. Av den totala kostnaden betalar du som lantbrukare 30% av kostnadsunderlaget och 70% subventioneras av Landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket.
Möte


Syftet med subventionen är att du som lantbrukare ska få stöd för att kunna göra en bra planering och ett effektivt genomförande av byggprocessen, där flera olika kompetenser deltar. I projektet ska flera kompetenser samverka och subventionen ska fördelas så att ingen av kompetens får använda mer än 50% av totala kostnaden i subventionsunderlaget och ingen mindre en 5%.

Kompetenser det kan handla om:
Arbetet kan också förutom mjölkproduktion användas till även stallar för andra djurslagen som nöt, ägg, kyckling, får eller get.

Ladugård
Kontaktperson för Framtidmjölk - Bygg Södra Sverige: Gunnar A Johansson 0702-491678 gunnar.a@agrosolution.se
Norra Sverige: Birgitta Falk 070-5237820 birgitta.falk@areal.se